Liittyminen sukuseuraan

Jäseneksi liitytään täyttämällä jäsenlomake. Voit myös lisäksi antaa tietoja sukututkimusta varten täyttämällä tämän lomakkeen. Täytetyt lomakkeet voi toimittaa joko postitse TAI sähköpostilla jäsenlomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Sukuseuran perustajajäseniä on 46 henkilöä.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen kautta on siihen liittynyt. Jäseniksi seuraan voidaan hyväksyä sukulaisuussuhteiden lisäksi myös henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita suvun taustaan liittyvistä asioista ja haluavat olla toiminnassa mukana seuran tarkoituksessa kuvatulla tavalla.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran kokous. Tällä hetkellä jäsenmaksu on 20 euroa/vuosi aikuisilta ja 10 euroa/vuosi 15-18 -vuotiailta. Sitä nuoremmilta ei peritä jäsenmaksua. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.