Sukuseura

Afanasjeff-sukuseura ry:n tarkoituksena on selvittää suvun kantaisäksi määritellyn Afanasi Afanasjeffin (1700–1762) ja hänen jälkeläistensä vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä, pitää yhteyksiä suvun juurille Vienan Karjalaan sekä edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvussa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

  • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä, juhlia muita sukuseuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia
  • tukee sukua/sukuja koskevaa tutkimustoimintaa
  • kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon
  • harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa
  • pitää luetteloa sukuseuran jäsenistä

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Sukuseura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen käytännön toimintaa hoitaa hallitus.